خدمات

Implant close tray

خلاصه مطلبایمپلنت های دندانی

از روکش های فلزی یا قالب هایی تشکیل شده اند که  درون استخوان فک ودهان و لثه به شکل جراحی قرار می گیرند.

زمانی که این ایمپلنت ها در جایگاه خودشان قرار می گیرند، این اجازه را به پزشک خود می دهند تا دندان هایی که قرا است جای آنها باشند را به خوبی روی آن قرار دهند

برای قرار گرفتن و پذیرش ایمپلنت، شما باید از لثه های سالم وغیر عفونی و استخوان مناسب و محکم و به اندازه برخوردار باشید تا بتوانید به خوبی از ایمپلنت حمایت کنید.وعلاوه بر این شما باید از ایمپلنت های ساخته شده سالم وصحیح نگه داری کنید.

برای موفقیت در استفاده از ایمپلنت در زمان زیاد مراقبت های دقیق و خوب ازدهان و دندان ومراجعه به دندانپزشکی به طورمنظم بسیار مهم است


با وجود اینکه استفاده ازایمپلنت ها روشی گران تر از شیوه های دیگر کاشت دندان ها هستند، و حتی تقریبا همه بیمه های موجود اغلب پایین تر از 10% مبالغ را حمایت می کنند.

ولی با همه ی اینها ایمپلنت دندانی، بهترین و موثر ترین شیوه و عمل برای پر کردن جای خالی دندانهایی که از دست رفته است می باشد و شکلی طبیعی و منظم و زیبا دارد

 

Close tray

در صورتی از روش قالب گیری فیکسچر و به صورت تری بسته استفاده می شود که

تست اباتمنت خوب نباشد

به صورتی که با کمک گرفتن از جایگزینی ایمپرشن کوپینگ بر سطح فیکسچرمی توانید، جایگاه اباتمنت و فیکسچر را در کَست مجددا باسازی کرده واندازه و قطر اباتمنت در لابراتوار امتحان شود


در این شیوه ایمپرشن کوپینگ به جای هیلینگ بسته میگردد و در این مناطق ماده قالبگیری داخل می شود. پس از آن بر سطح ایمپرشن کوپینگ ها تری قالبگیری قرار میگیرند.

دراین حالت نمود درونی تری،محل جدید ایمپرشن ها را مشخص میکند