خدمات

PFM-GC-Initial

خلاصه مطلب Pfmروکش های پی اف ام  ترکیبی از فلز و چینی 

 

در واقع بخش فلزی دور تا دور دندان را پوشش می دهد و به عنوان بخش هسته ای استحکام روکش را سبب می شود و پُرسِلَن یا چینی روی آن زیبایی روکش را منجر می شود که ترکیبی از زیبایی و استحکام است.

 در مقایسه با روکش تمام سرامیک از استحکام بالاتری برخوردار است و عمر طولانی تری دارد.

اما در نقاطی که گلییز روکش از بین رفته باشد باعث سایش دندان مقابل می شود، 

در این روکش ها احتمال ترک یا لب پریدگی وجود دارد که در صورت جزیی بودن می تواند با کامپوزیت ترمیم شود اما درغیر این صورت به تعویض روکش منجر می شود
در این نوع روکش ها در بعضی مواقع به دلیل تحلیل لثه ، لبه ی فلزی روکش بخصوص در دندان های جلو پدیدار می شود که جلوه زیبایی ندارد

اما استحکام بالاتری در مقایسه با روکش فول سرام دارد