خدمات

Attachments RHEIN83

خلاصه مطلب Attachment.

.

 

اتچمنت ها نقش مهمی در درمان بیمار از لحاظ روانی دارند و البته همانطور که بیماران متفاوت هستند ،اتچمنت ها نیز متفاوتند، و مسأله مهم این است که درک کنیم هیچ اتچمنتی کامل و بی نقص نیست 

 اتچمنت اتصالگری شامل دو قسمت یا بیشتر است

 

* یک قسمت به ریشه، دندان یا ایمپلنت وصل می شود 

  * قسمت دیگر به پروتز متصل می شود

 

و البته استثناهایی وجود دارد مثلا برخی از اتچمنت ها به صورت یک تکه هستند 

  و قسمت دیگر توسط دندانپزشک یا دندانساز ساخته می شود 

 

 

 

RPD

یا پروتز پارسیل متحرک، نمونه ای خوب و کارآمد از اتچمنت ها می باشد 

یک پروتز پارسیل متحرک به وسیله ی کلاسپ ها ی مختلف نگهداری و گذاشته می شود 

کلاسپ ها مشکلات زیادی را برای بیمار ایجاد میکنند : گیر غذایی،مشکلات پریو، زیبایی و همچنین می توانند مانند یک درب باز کن در جهت بلند شدن به طور مداوم به دندان پایه فشار وارد نمایند

 اتچمنت ها قوانین یکسانی دارند :

Occlusal or gingival rest seat*

Bracing or resiprocal walls*

Retentive section

با استفاده درست از اتچمنت ها می توان مشکلاتی که در طراحی RPD 

 وجود دارد را برطرف کرد

 

 برای  انتخاب دقیق و مناسب اتچمنت ها 5 فاکتور را باید در نظر گرفت و بررسی کرد 

* موقعیت

*عملکرد

*گیر

*فضا

*هزینه

 

 

 

 

 

 

برگرفته از ماهنامه دندان سازان حرفه ای