خدمات

Zirconia-Cad/cam

خلاصه مطلب Zirconia CAD/CAM



(CAD/CAM)

  

(Computer Aided Design/Computer Aided manufacturing)

 

به معنی طراحی و ساخت توسط کامپیوتر میباشد

مراحل مهم در ساخت یک رستوریشن دیجیتال را می توان به روش های جمع آوری داده دیجیتال، پردازش داده و مدلسازی و فرآیند ساخت دیجیتال تقسیم نمود
به عبارتی جهت ساخت پروتزهای دندانی قالب ها به وسیله اسکنر مخصوص اسکن میشوند و وارد کامپیوتر شده ، سپس طراحی پروتز در نرم افزار مخصوص انجام و نهایتا این پروتز یا روکش توسط ماشین تراش کامپیوتر ساخته می شود

فناوری ساخت افزودنی ها به بهترین شکل با علوم دندانی انطباق یافته است وبا استفاده از مدل یا اطلاعات حاصل از
CT یا MRIایجاد می شوند 
سپس تصویر در ماشین هایCAD 

 دانلود شده و به فایل STL 
تبدیل می شود  
قالب یا الگوی مومی توسط
CADاسکن شده 
و رستوریشن های مرتبط با آن ساخته می شود
و نهایتا توسط دستگاه

CAMروی بلانک سرامیکی پیش سینتر شده تراش داده می شود

سمان های تجاری که در ساخت رستوریشن های تمام سرامیک استفاده می شوند
شامل : سیمان های فسفات روی ، سمان های گلاس-اینومر معمولی و تقویت شده با رزین،
سیمان های رزینی هستند

انواع پروتز هایی که با این دستگاهها ساخته میشوند:.
استفاده از بیوسرامیک هادر ساخت رستوریشن های دندانی نظیر پروتزهای متکی بر ایمپلنت ،بریج،اینله و آنله و نیز روکش های تمام سرامیک رشد روزافزونی را نشان می دهد.
ساختار بیوسرامیک های دندانی گستره ی وسیعی از گلاس سرامیک ها ،پرسلن های تقویت شده زیرکونیا،آلومینا،کامپوزیت های سرامیکی تقویت شده با الیاف و سرامیک های چند لایه را در بر میگیرد ..