خدمات

Maryland bridge

خلاصه مطلب



بریج مریلند

 

 

در این روش برای اتصال دندان اضافه شده به پایه های مجاور می توان از بالچه های فلزی ،سرامیکی و یا کامپوزیتی استفاده کرد

امانکته ی حایز اهمیت این است که این بریج ها برای جایگزین کردن یک یا دو دندان مناسب هستند و استحکام لازم برای جایگزین کردن بیش از دو دندان را ندارند،پس در چنین مواردی باید از بریج های معمولی ویا ایمپلنت برای جایگزین کردن دندان استفاده کرد